Paskutinis atnaujinimas: Liepa 2023

PRIVATUMO POLITIKA

  
Skyrius I

Įžanga

TABLEIN gerbia kiekvieno vartotojo privatumą, todėl sukūrėme šias Privatumo politikos taisykles, kuriomis remdamiesi valdysime ir naudosime Jūsų mums suteiktą asmeninę informaciją. Prisijungdami ir naudodamiesi tablein.com ar Tablein.lt, Jūs patvirtinate, kad su šiomis taisyklėmis susipažinote, jas suprantate ir sutinkate.

TABLEIN pasilieka teisę bet kada peržiūrėti ir keisti Privatumo politikos taisykles. Pakeitimai įsigalioja iš karto juos paviešinus. Stebėti ir susipažinti su Privatumo politikos taisyklių pakeitimais yra paties vartotojo atsakomybė.

Supporting content

  
Skyrius II

I. Sąvokos:

 1.  Svetainė – internetinis tinklalapis tablein.lt, kuris yra pasiekiamas internetiniu adresu – www.tablein.lt

 2. TABLEIN – UAB „internet Marketing Solutions“, Lietuvos Respublikoje įsteigta uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 301840551, registruotos buveinės adresas - K. Donelaičio g. 62, LT-44248, Kaunas, Lietuva, duomenys kaupiami ir tvarkomi VĮ „Registrų centras“ Juridinių asmenų registre, el. pašto adresas - info@tablein.com.

 3. Vartotojas – bet kuris prisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo);

 4. Naudotojas – bet kuris neprisiregistravęs prie Svetainės asmuo (tiek fizinis asmuo, tiek juridinis asmuo), kuris naudojasi Svetaine;

 5. Paslaugos – TABLEIN Svetainėje siūlomo staliukų rezervavimo sistemą restoranams. Paslaugos gali būti nuolatos atnaujinamos, papildomos ar keičiamos Svetainėje, ir visada sąvoka Paslaugos apims visas tokias paslaugas, nurodytas Svetainėje;

 6. Partneriai – yra laikomi tokie juridiniai asmenys, su kuriais TABLEIN bendradarbiauja teikdamas Paslaugas Svetainėje;

 7. Slapukas – tai nedidelis failas, kuris siunčiamas į įrenginį, bet kuriam asmeniui besilankant Svetainėje;

 8. Naršyklė – yra programa, skirta atvaizduoti internetinius puslapius (tinklalapius) žiniatinklyje ar asmeniniame kompiuteryje;

 9. Asmens duomenų gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuriam teikiami asmens duomenys, įskaitant Partnerius;

 10. Privatumo politika – šis dokumentas, kuriame yra numatytos pagrindinės asmens duomenų ir kitos svarbios informacijos rinkimo, kaupimo, tvarkymo ir laikymo taisyklės, naudojantis Svetaine;

 11. Įstatymas – LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas;

 12. Bendrieji reikalavimai – Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2008 m. lapkričio 12d.  įsakymas Nr. 1T-17(1.12) „Dėl bendrųjų reikalavimų organizacinėms ir techninėms asmens duomenų saugumo priemonėms patvirtinimo“;

 13. Svetainės administratorius – už Svetainės administravimą atsakingas asmuo;

 14. IP adresas - Kiekvienam prie interneto prijungtam kompiuteriui priskirtas unikalus numeris, kuris žinomas kaip interneto protokolo (IP) adresas. Kadangi šie numeriai paprastai priskiriami pagal šalies blokus, IP adresas gali būti dažnai naudojamas šaliai, kurioje kompiuteris prijungiamas prie interneto, identifikuoti.

 

Skyrius III

II. Bendrosios nuostatos

 1. Svetainės Privatumo politikoje yra numatytos pagrindinės Asmens duomenų ir kitos asmeniui svarbios informacijos rinkimo, kaupimo ir jų tvarkymo taisyklės Vartotojui ir/ar Naudotojui naudojantis Svetaine, bei užsakant Svetainėje teikiamas Paslaugas.

 2. Privatumo politika skirta apsaugoti ir ginti Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų Asmens ir kitus duomenis nuo neteisėto naudojimo.

 3. Tiek Vartotojai, tiek Naudotojai laikomi susipažinę su šia Privatumo politika, kai jie ją gauna elektroniniu paštu registruodamiesi Svetainėje, arba užsisakydami atitinkamas Paslaugas. Su šiuo Svetainės dokumentu galite susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, taip pat jį galite parsisiųsti ir atsispausdinti iš pačios Svetainės. Apie visus būsimus Privatumo politikos pasikeitimus ir/ar papildymus Vartotojai ir Naudotojai visuomet bus informuoti tiek Svetainėje, tiek elektroniniu paštu, kai pirmą kartą po tokių pakeitimų užsisakys Paslaugas ir/ar registruosis prie Svetainės.

 4. Ši Privatumo politika taikoma visais atvejais, kai TABLEIN gauna Asmens duomenis dėl to, kad Vartotojas ir/ar Naudotojas užsisako per Svetainę Paslaugas. Vartotojai ir/ar Naudotojai turėtų atkreipti dėmesį, kad jiems užsisakius Paslaugas, kurias teikia TABLEIN Partneriai, jų Asmens duomenų apsaugai papildomai gali būti taikomos Partnerių Privatumo politikos, už kurias TABLEIN neatsako. Taip pat TABLEIN norėtų atkreipti dėmesį, kad Svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad TABLEIN nėra atsakingas už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikiant kokią nors informaciją apie save Vartotojas ir/ar Naudotojas turėtų susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kitais dokumentais.

 5. Asmenys / Vartotojai, norintys registruotis Svetainėje, privalo pateikti savo vardą, pavardę, restorano pavadinimą, restorano tinklalapio adresą, valstybę, miestą, elektroninis paštą bei slaptažodį. Registracijos metu yra sukuriamas Vartotojo profilis. Vartotojas gali bet kuriuo metu koreguoti, pildyti arba ištrinti savo profilį.

 6. Asmenys / Naudotojai, norintys rezervuoti staliuką restorane per Tablein privalo pateikti savo telefono numerį, vardą, pavardę, elektroninį paštą bei  kitą su rezervacija susijusią sistemą. Nurodytais kontaktais yra siunčiama tik su restorano rezervacija susijusi informacija: patvirtinimas, atšaukimas, mokėjimo informacija, atsiliepimo užklausa apie atliktas paslaugas. Duomenys nenaudoji marketinginiams tikslams. Asmenims paprašius, informacija gali būti ištrinta.

 7. Asmenys / Naudotojai, norintys gauti informaciją apie restoranų teikiamas paslaugas, akcijas ir gauti naujienlaiškius Tablein, turi pateikti savo elektroninį paštą. Nurodytu kontaktu yra siunčiami Tablein naujienlaiškis. Naujienlaiškio bet kada Galima atsisakyti paspaudus nuorodą laiško apačioje arba susisiekus info@tablein.com. Asmenims paprašius, informacija gali būti ištrinta.

 

Skyrius IV

Asmens duomenų rinkimas ir saugojimas

 1. Priklausomai nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo užsakomų konkrečių Paslaugų pobūdžio yra renkami ir saugomi šie Asmens duomenys – vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, mokėjimo kortelių duomenys, IP adresas, administruojamo restorano pavadinimą, adresas, valstybė, miestas.
 2. Svetainėje yra naudojami dviejų rūšių Slapukai.
  1. Pirmoji Slapukų rūšis - TABLEIN, siekdamas tobulinti savo Svetainę ir užtikrinti siūlomų Paslaugų įvairovę ir kokybę, bei efektyvų naudojimąsi Svetaine, informuoja, jog naudojantis Svetaine yra renkama informacija skirta Svetainės lankomumui apskaičiuoti (rinkti statistinę informaciją), siekiant pateikti Vartotojų ir/ar Naudotojų interesus atitinkantį Svetainės turinį ir išsaugoti lankymosi istoriją, kai yra gaunamas Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas, kaip aprašyta šioje Privatumo politikoje.
  2. Antroji Slapukų rūšis - Informuojame, kad prisijungus prie Svetainės, siekiant naudotis Svetaine, į Jūsų kompiuterį įrašomi.
 3. Sutikimas galioja neribotą laiką iki Vartotojas ir/ar Naudotojas atšauks savo sutikimą apie tai informuodamas Svetainės administratorių šiuo elektroniniu paštu: info@tablein.com. Detali informacija apie Slapukus, kurie renka statistinę informaciją.

 4. Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo išankstinį laisvanorišką sutikimą leisti TABLEIN įrašyti slapukus spausdamas mygtuką „SUTINKU“ žemiau nurodytu būdu:„Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“. Savo duotą pasirinkimą bet kada galėsite atšaukti pakeisdami savo interneto naršyklės nustatymus ir ištrindami įrašytus slapukus.”

  Naršyklės nustatymais jūs galite ištrinti arba blokuoti visus šiuos Slapukus, bet tokiu atveju dalis Svetainės neveiks. 

Skyrius V

Asmens duomenų naudojimo tikslai

TABLEIN naudoja Asmens duomenis šiais tikslais:

 1. Svetainės Paslaugų užsakymo tikslais. Norėdami užsisakyti Svetainėje siūlomas Paslaugas Vartotojas ir/ar Naudotojas turi pateikti Asmens duomenis tiek, kiek reikia konkrečiai Paslaugai užsakyti.

 2. TABLEIN rūpinasi, jog Svetainėje siūlomos Paslaugos, bei jų užsakymas būtų efektyvus, taip pat kad būtų galima išvengti asmens tapatybės vagystės atvejų.

 3. Norint užtikrinti nuolatinį Svetainės Paslaugų tobulinimą ir vystymą, bei pateikti Vartotojui ir/ar Naudotojui kuo geresnius Paslaugų pasiūlymus TABLEIN turi teisę naudoti Asmens duomenis ir rinkodaros tikslais, kai Vartotojas ir/ar Naudotojas išreiškia savo sutikimą (pvz. pažymint atitinkamą laukelį varnele, užsisakius naujienlaiškį ir kt.).

 4. Tiesioginės rinkodaros tikslais TABLEIN renka šiuos asmens duomenis : asmens vardą, elektroninį paštą. Sutikimas, kad Asmens duomenys būtų naudojami rinkodaros tikslais, išreiškiamas pažymint atitinkamą laukelį varnele.

 5. Visi asmens duomenys renkami tiesioginės rinkodaros ir kitais tikslais atitinka Įstatymo ir Bendrųjų reikalavimų nuostatas.

 6. Vartotojas ir/ar Naudotojas bet kada gali atšaukti šį savo sutikimą atsiųsdamas elektroninį laišką Svetainės administratoriui info@tablein.com

 7. Administruodamas Svetainę ir diagnozuodamas galimus sutrikimus Svetainės administratorius gali naudoti Vartotojų ir/ar naudotojų IP adresus.
  
Skyrius VI

Paskyros

 1. TABLEIN Paskyros yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Svetainėje, nes TABLEIN yra tiek Svetainės, tiek Paskyrų valdytojas. Svetainės Paskyrų naudotojams taikoma to internetinio puslapio, kuriame yra TABLEIN Paskyra, Privatumo politika ir to puslapio taisyklės, taip pat ši Privatumo politika ir kitos Svetainėje publikuojamos TABLEIN taikytinos taisyklės.

 2. TABLEIN turi Paskyras šiuose internetiniuose puslapiuose:
  1. Tablein.com, Tablein Lietuva (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Facebook);
  2. Tablein.com, Tablein Lietuva (gerbėjų puslapis/fanpage; socialinis tinklas Instagram);

 

Skyrius VII

Asmens duomenų teikimas

 1. TABLEIN informuoja, jog neperduoda nei atlygintinai, nei neatlygintinai ar kitokiu būdu neatskleidžia Asmens duomenų tretiesiems asmenims esantiems tiek Lietuvos Respublikoje, tiek Europos Sąjungos šalyse ir kitose užsienio valstybėse, išskyrus žemiau nurodytus atvejus:
  1. jei yra Vartotojo ir/ar Naudotojo sutikimas;
  2. teikiant Svetainėje siūlomas Paslaugas – Partneriams arba įgaliotiems tretiesiems asmenims, kurie tvarko Asmens duomenis TABLEIN pavedimu šioje Privatumo politikoje nurodytais tikslais, pavyzdžiui, mokėjimų atlikimas, Paslaugų užsakymas ir pan.;
  3. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
  4. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

 2. Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenys yra teikiami į Europos Sąjungos valstybes nares ar į kitas užsienio valstybes tokiomis pat sąlygomis ir tvarka, kaip ir Lietuvos Respublikoje esantiems Asmens duomenų gavėjams tik tikslams, numatytiems šioje Privatumo Politikoje.
Skyrius VIII

Asmens duomenų koregavimas, papildymas ir ištrynimas

 1. Vartotojas ir/ar Naudotojas suteikia teisę TABLEIN rinkti, valdyti, tvarkyti ir saugoti Vartotojo ir/ar Naudotojo Asmens duomenis tokia apimtimi ir tokiais tikslais, kaip numatyta Privatumo politikoje ir kituose Svetainės dokumentuose. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę atšaukti savo leidimą TABLEIN rinkti, valdyti ir tvarkyti jo Asmens duomenis bet kuriuo metu, reikalauti nutraukti rinkti, tvarkyti ir valdyti jo Asmens duomenis, panaikinti Asmens duomenis bei panaikinti jo profilį. Sutikimo rinkti, valdyti ir tvarkyti Vartotojo ir/ar Naudotojas Asmens duomenis davimas ar atšaukimas galioja tik į priekį. TABLEIN iš Vartotojo ir/ ar Naudotojo gavęs tokį pranešimą nedelsiant sustabdo to Asmens duomenų tvarkymą, tačiau tai nereiškia, kad TABLEIN turi ištrinti/sunaikinti Asmens duomenis, jeigu turi pagrindą juos saugoti.

 2. Vartotojas ir/ar Naudotojas turi teisę susipažinti su savo Asmens duomenimis. Siekdami sužinoti, kokius asmens duomenis TABLEIN surinko ir iš kokių šaltinių, kokiais tikslais jie tvarkomi, kokiems gavėjams jie teikiami ir buvo teikti, Vartotojas/Naudotojas turi iš anksto kreiptis į TABLEIN el. pašto adresu, nurodytu šioje Privatumo politikoje. TABLEIN įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę susipažinti su tvarkomais asmens duomenimis per 30 kalendorinių dienų nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

 3. Jeigu susipažinę su savo Asmens duomenimis Vartotojas ir/ar Naudotojas nustato, kad Asmens duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, turi teisę kreiptis į TABLEIN elektroniniu pašto adresu prašydami ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius Asmens duomenis ir (arba) sustabdyti tokių Asmens duomenų tvarkymo veiksmus. Asmens duomenys taisomi ir naikinami arba jų tvarkymo veiksmai sustabdomi pagal duomenų subjekto tapatybę. TABLEIN įgyvendina Vartotojo ir/ar Naudotojo teisę sustabdyti asmens duomenų tvarkymą (arba asmens duomenis sunaikinti) per 5 darbo dienas nuo Vartotojo ir/ar Naudotojo prašymo gavimo.

 4. TABLEIN Asmens duomenis saugo 5 (penkerius) metus nuo jų pateikimo, išskyrus, jei šioje Privatumo politikoje yra numatytas kitoks saugojimo terminas.

 5. Vartotojas ir/ar Naudotojas iš anksto sutinka, kad jo duomenis TABLEIN turi teisę laikyti neterminuotai, jeigu jo duomenimis buvo pasinaudota vykdant neteisėtą veiką ar tapatybės vagystei ar kitam pažeidimui, dėl kurio buvo ar bus atliekamas atitinkamų teisėsaugos institucijų tyrimas, jeigu TABLEIN yra gavęs skundų, susijusių su atitinkamu Vartotoju ir/ar Naudotoju, ar jeigu TABLEIN yra pastebėjęs atitinkamo Vartotojo ir/ar Naudotojo padarytus Privatumo politikos ir/ar Svetainėje esančių taisyklių pažeidimus ar esant kitiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

 6.  Įgyvendindami aukščiau minėtas teises Vartotojas ir/ar Naudotojas gali kreiptis į TABLEIN el. paštu info@tablein.com
Skyrius IX

Asmens duomenų apsauga

 1. TABLEIN užtikrina, jog Vartotojo ir/ar Naudotojo pateikiami Asmens duomenys Svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: neteisėto Asmens duomenų pakeitimo, atkleidimo ar sunaikinimo, asmens tapatybės vagystės, sukčiavimo bei Asmens duomenų apsaugos lygis atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus.

 2. Asmens duomenys yra saugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų. Patalpa, kurioje laikomi surinkti duomenys, yra fiziškai apsaugota nuo pašalinių asmenų prieigos. Svetainės Vartotojų ir/ar Naudotojų duomenis sauganti duomenų bazė yra apsaugota nuo neleistinos prieigos per kompiuterinius tinklus.

 3. Vartotojas įsipareigoja ir privalo saugoti savo prisijungimo prie Svetainės slaptažodį ir prisijungimo vardą, bei kitus duomenis. Tiek Vartotojas, tiek Naudotojas įsipareigoja ir privalo jokiems kitiems tretiesiems asmenims neatskleisti Asmens duomenų nei apie save, nei apie trečiuosius asmenis, jeigu tokie trečiųjų asmenų Asmens duomenys jam teko prieinami, ir iš karto apie matomus pažeidimus informuoti TABLEIN
Skyrius X

Baigiamosios nuostatos

Ši Privatumo politika galioja nuo 2022 m. balandžio 15 dienos. Apie bet kokius Privatumo politikos pasikeitimus Vartotojai ir/ar Naudotojai bus informuoti Svetainėje.